Tại sao máy khởi động mềm không được sử dụng trong máy nghiền hình nón trong nhà máy nghiền